Formularz zgłoszeniowy
Warunek przyjęcia *
Opłata za egzamin *
DANE DO PRZELEWU: KLUB DIALOGU s.c. Wioletta Kunicka-Kajczuk, Piotr Kajczuk mBank S.A., ul. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź SWIFT: BREXPLPWMBK; Iban: PL Nr rachunku (PLN): 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523 Nr rachunku (Euro): 23 1140 2004 0000 3412 0550 7605 Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata
Zgoda na przetwarzanie danych *
Oświadczenie *
Sending