PAŃSTWOWY CERTYFIKAT Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Państwowy Certyfikat z języka polskiego jako obcego to dokument poświadczający poziom zaawansowania językowego określony przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Aby uzyskać Certyfikat na jednym z dostępnych poziomów (A2, B1, B2, C1) należy podejść do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych ustalanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU na poziomie B1 organizowane przez Ośrodek:

 • 30-31 stycznia (rejestracja zamknięta)
 • 27-28 marca (rejestracja zamknięta)
 • 19-20 czerwca
 • 20-21 listopada

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

W celu zgłoszenia swojej chęci udziału w Egzaminie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny poniżej.

 • Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia.
 • Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne.
 • Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport lub Karta Pobytu.
 • Prosimy o nie dokonywanie wpłaty za egzamin, dopóki nie otrzymacie Państwo maila z danymi do przelewu i kwotą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

Jeśli chcesz podejść do Państwowego Egzaminu na Certyfikat B1 w sesji 27 – 28 MARCA, warto przygotować się już dzisiaj!

 

Zapisz się na:
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU
Po tym kursie będziesz:

 

# wiedział jak wypełnić testy;
# świadomie posługiwał się językiem polskim na co dzień;
# czuł się pewnie, ponieważ pozwoli Ci on zredukować stres przed ‘prawdziwym’ egzaminem.
# miał gwarantowane miejsce na Egzaminie w naszym Ośrodku

 

Państwowy Egzamin Certyfikatowy na poziomie B1 trwa maksymalnie 190 minut i składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Podczas egzaminu sprawdzane są takie umiejętności, jak:
# rozumienie ze słuchu,
# rozumienie tekstów pisanych,
# poprawność gramatyczna,
# wypowiedź pisemna,
# wypowiedź ustna.

 

To wszystko będziemy ćwiczyć podczas KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU.

 

Dostępne terminy kursów (liczba miejsc ograniczona):

 • KURS PEŁNY, 24h – ONLINE, wtorek, czwartek, godz. 19:00 – 20:30
  Czas trwania: 2.02 – 25.03.2021, cena 730zł (materiały w cenie kursu)
 • KURS TECHNIKI EGZAMINACYJNE, 8h – ONLINE, sobota, niedziela,
  Godz. 10:00 – 14:00, czas trwania: 20/21.02.2021, cena 300zł
 • KURS TECHNIKI EGZAMINACYJNE, 8h – ONLINE, sobota, niedziela,
  Godz. 10:00 – 14:00, czas trwania: 6/7.03.2021, cena 300zł
 • KURS TECHNIKI EGZAMINACYJNE, 8h – ONLINE, sobota, niedziela,
  Godz. 10:00 – 14:00, czas trwania: 13/14.03.2021, cena 300zł
 • KURS TECHNIKI EGZAMINACYJNE, 8h – ONLINE, sobota, niedziela,
  Godz. 10:00 – 14:00, czas trwania: 20/21.03.2021, cena 300zł

Skontaktuj się z nami:
e-mail: osrodekcertyfikatowy@gmail.com
telefon: + 48 797 284 800.

Jesteśmy dostępni w godzinach: 10.00 - 13.00 oraz 15.00 - 18.00