PAŃSTWOWY CERTYFIKAT Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Państwowy Certyfikat z języka polskiego jako obcego to dokument poświadczający poziom zaawansowania językowego określony przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Aby uzyskać Certyfikat na jednym z dostępnych poziomów (A2, B1, B2, C1) należy podejść do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych ustalanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU na poziomie B1 organizowane przez Ośrodek:

 • 30-31 stycznia (rejestracja zamknięta)
 • 27-28 marca (rejestracja zamknięta)
 • 19-20 czerwca (rejestracja zamknięta)
 • 20-21 listopada

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

W celu zgłoszenia swojej chęci udziału w Egzaminie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny poniżej.

 • Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia.
 • Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne.
 • Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.
 • Prosimy o nie dokonywanie wpłaty za egzamin, dopóki nie otrzymacie Państwo maila z danymi do przelewu i kwotą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz obecnie jest zamkniety.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

Jeśli planujesz podejść do Państwowego Egzaminu na Certyfikat B1, warto się do niego dobrze przygotować.

 

Zapisz się na:
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

 

# Wszystkie kursy odbywają się ONLINE,

# Liczba miejsc na kursach jest ograniczona


Po tym kursie będziesz:

# wiedział jak wypełnić testy;
# świadomie posługiwał się językiem polskim na co dzień;
# czuł się pewnie, ponieważ pozwoli Ci on zredukować stres przed ‘prawdziwym’ egzaminem.
# miał gwarantowane miejsce na Egzaminie w naszym Ośrodku

 

Państwowy Egzamin Certyfikatowy na poziomie B1 trwa maksymalnie 190 minut i składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Podczas egzaminu sprawdzane są takie umiejętności, jak:
# rozumienie ze słuchu,
# rozumienie tekstów pisanych,
# poprawność gramatyczna,
# wypowiedź pisemna,
# wypowiedź ustna.

 

To wszystko będziemy ćwiczyć podczas KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU.

Więcej informacji na temat dostępnych kursów przygotowujących do egzaminu uzyskasz TUTAJ

  Skontaktuj się z nami:
  e-mail: osrodekcertyfikatowy@gmail.com
  telefon: + 48 797 284 800.

  Jesteśmy dostępni w godzinach: 10.00 - 13.00 oraz 15.00 - 18.00