Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Ćwiczenia i Quizzy A1

Tu są przymiotniki pozytywne i negatywne. Proszę dobrać w pary antonimy

Papier, czy papierosy, sałatka, czy sałata, proszę praktykować

Czy znasz zawody? Ja jestem nauczycielką. A ty? Kim jesteś?

Proszę praktykować

Proszę decydować, która forma „być” jest poprawna.

Pamiętaj!

ja-jestem; ty-jesteś; on/ona-jest; my jesteśmy; wy-jesteście; oni-są

Proszę decydować, które słowo jest prawidłowe (mały quizz)

Proszę grupować meble w mieszkaniu

Proszę weryfikować i uczyć się nazw owoców i warzyw 🙂