Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

EGZAMIN CERTYFIKATOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbywa się kilka razy do roku, a harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ogłaszany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2022:

6 – 7 lutego (rejestracja zamknięta)

26 – 27 marca (rejestracja będzie otwarta 31 stycznia (poniedziałek) o godzinie 10:00)

25 – 26 czerwca

5 – 6 listopada

 

Państwowy Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego wskazany jest dla cudzoziemców, którzy:

 • Ubiegają się o polskie obywatelstwo;
 • Chcieliby studiować na uczelniach polskich w języku polskim;
 • Poszukują pracy w Polsce;
 • Chcieliby sprawdzić swoje kompetencje w zakresie języka polskiego.

KLUB DIALOGU Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców posiada status Ośrodka uprawnionego do przeprowadzania Egzaminu na Certyfikat Państwowy na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Serdecznie zapraszamy!

Państwowy Egzamin Certyfikatowy na poziomie B1 trwa maksymalnie 190 minut i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podczas egzaminu  sprawdzane są takie umiejętności, jak:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • wypowiedź pisemna,
 • wypowiedź ustna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE

Skontaktuj się z nami. Napisz na osrodekcertyfikatowy@gmail.com . Z uwagi na ograniczoną dostępność, odpowiadamy w ciągu 2 -3 dni.

Tel: + 48 797 284 800

Strona Certyfikatowa www.klubdialogu.pl/osrodekcertyfikatowy

O EGZAMINIE

Rejestracja na egzamin Rejestracja na egzamin odbywa się na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM dostępnym na około 2 miesiące przed terminem egzaminu.

Informacja o terminie rozpoczęcia rejestracji oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępne są TUTAJ

Miejsce egzaminu Warszawa
Wymagany dokument potwierdzający
tożsamość kandydata
Paszport
Opłata za egzamin
 • Opłata za egzamin (poziom B1) – 150€
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 20 €

Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w
złotych polskich (PLN).

Egzamin dla osób o specjalnych
potrzebach
Nie prowadzimy

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie. Informacje zawierające szczegóły egzaminu zostaną przesłane do zdających mailem (w przypadku braku wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM).

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest TUTAJ

Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.

Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne, w szczególności: imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: