Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

EGZAMIN CERTYFIKATOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

CERTYFIKAT Z POLSKIEGO NA B1 DLA OBCOKRAJOWCÓW

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbywa się kilka razy do roku, a harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ogłaszany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2022:

6 – 7 lutego (rejestracja zamknięta)

26 – 27 marca (rejestracja zamknięta)

25 – 26 czerwca  (rejestracja będzie otwarta 5-go maja o godzinie 10:00)

5 – 6 listopada

 

Państwowy Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego wskazany jest dla cudzoziemców, którzy:

 • Ubiegają się o polskie obywatelstwo;
 • Chcieliby studiować na uczelniach polskich w języku polskim;
 • Poszukują pracy w Polsce;
 • Chcieliby sprawdzić swoje kompetencje w zakresie języka polskiego.

JAK DOBRZE ZDAĆ EGZAMIN?

KLUB DIALOGU Szkoła Polskiego dla Obcokrajowców posiada status Ośrodka uprawnionego do przeprowadzania Egzaminu na Certyfikat Państwowy na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Serdecznie zapraszamy!

Państwowy Certyfikatowy Egzamin B1 z języka polskiego trwa maksymalnie 190 minut i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podczas egzaminu  sprawdzane są takie umiejętności, jak:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • wypowiedź pisemna,
 • wypowiedź ustna.

Nauka do Egzaminu to odpowiedzialny proces. Dlatego KLUB DIALOGU Szkoła Polskiego zapewnia doskonałe przygotowanie do Egzaminu – Kurs języka polskiego dostosowany do Twoich potrzeb. Zdaj egzamin kiedy chcesz!

INFORMACJE O EGZAMINIE B1

Skontaktuj się z nami. Napisz na osrodekcertyfikatowy@gmail.com . Z uwagi na ograniczoną dostępność, odpowiadamy w ciągu 2 -3 dni.

Tel: + 48 797 284 800

Strona Certyfikatowa www.klubdialogu.pl/osrodekcertyfikatowy

O EGZAMINIE

Rejestracja na egzamin Rejestracja na egzamin odbywa się na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (warunek konieczny) dostępnym na około 2 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu.

 

Miejsce egzaminu Warszawa
Wymagany dokument potwierdzający
tożsamość kandydata
Paszport
Opłata za egzamin
 • Opłata za egzamin (poziom B1) – 150€
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 20 €

Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w
złotych polskich (PLN).

Egzamin dla osób o specjalnych
potrzebach
Nie prowadzimy

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie. Informacje zawierające szczegóły egzaminu zostaną przesłane do zdających mailem (w przypadku braku wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM).

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest TUTAJ

Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.

Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne, w szczególności: imię i nazwisko oraz data urodzenia (dane te muszą być zgodne z paszportem).

Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 dot. egzaminów z języka polskiego jako obcego:

 

 1. Podczas egzaminu zadający mogą:

# mieć 2 długopisy bez gumki w kolorze czarnym lub niebieskim

# wodę i chusteczki higieniczne, okulary

 

 1. Podczas egzaminu zdający nie mogą:

# wychodzić z sali (tylko podczas przerwy)

# kontaktować się z innymi kandydatami

# używać komputerów, tabletów, smartfonów, smartwatchy, aparatu fotograficznego

 

Egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 trwa 2 dni.

Część testowa pierwszego dnia trwa 190 min. Pomiędzy każdą częścią egzaminu jest 10 – 15 minutowa przerwa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EGZAMINIE

1 DZIEŃ EGZAMINU

I.        Rozumienie ze słuchu 30 min. (5 zadań)
II.      Rozumienie tekstów pisanych (czytanie) 40 min. (5 zadań)
III.     Gramatyka 45 min. (8 zadań)
IV.    Wypowiedź pisemna (pisanie) 75 min. (2 zadania)

2 DZIEŃ EGZAMINU

V.       Wypowiedź ustna (Mówienie) 5 minut na przygotowanie + maksymalnie 15 minut na wypowiedź.