Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

PAŃSTWOWY CERTYFIKAT Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Państwowy Certyfikat z języka polskiego jako obcego to dokument poświadczający poziom zaawansowania językowego określony przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Aby uzyskać Certyfikat na jednym z dostępnych poziomów (A2, B1, B2, C1) należy podejść do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych ustalanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2022 ROKU na poziomie B1 organizowane przez Ośrodek:

6 – 7 lutego (rejestracja zamknięta)

26 – 27 marca (rejestracja zamknięta)

25 – 26 czerwca (rejestracja będzie otwarta od 5-go maja, godz. 10:00)

5 – 6 listopada

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

W celu zgłoszenia swojej chęci udziału w Egzaminie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny poniżej.

 

• Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia.

• Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne.

• Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

• Prosimy o nie dokonywanie wpłaty za egzamin, dopóki nie otrzymacie Państwo maila z danymi do przelewu i kwotą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o uzupełnienie danych zgodnie z danymi z paszportu.

 

Bardzo prosimy o nie rejestrowanie się więcej niż jeden raz! Kilkukrotna rejestracja spowoduje automatyczne usunięcie z listy.

Formularz zgłoszeniowy na egzamin B1 jest w tym momencie nieaktywny.