Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA EGZAMIN B1

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

W celu rejestracji na Egzamin, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny poniżej.

 

• Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia.

• Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne.

• Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

• Prosimy o nie dokonywanie wpłaty za egzamin, dopóki nie otrzymacie Państwo maila z danymi do przelewu i kwotą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o uzupełnienie danych ZGODNIE Z DANYMI Z PASZPORTU.

 

Bardzo prosimy o nie rejestrowanie się więcej niż jeden raz! Kilkukrotna rejestracja spowoduje automatyczne usunięcie z listy.

Prosimy o NIE pisanie z użyciem CapsLock.

KONIEC FORMULARZA REJESTRACYJNEGO