Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

PROGRAM LEVEL UP 500

PROGRAM ‘LEVEL UP 500’

PROGRAM ‘LEVEL UP 500’ został przygotowany przez KLUB DIALOGU Polish Language School z myślą o obcokrajowcach, którzy chcieliby:

  • Szybko i skutecznie nauczyć się języka polskiego od podstaw do poziomu uprawniającego do podejścia do Państwowego Egzaminu z Języka Polskiego jako Obcego (od A0 do B1);
  • Skutecznie komunikować się z otoczeniem w języku polskim (w pracy, na ulicy, w towarzystwie, załatwić swoje sprawy w Urzędzie, zrobić zakupy w sklepie, umówić spotkanie, itd.);
  • Podjąć studia na polskich uczelniach wyższych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  • PROGRAM ‘LEVEL UP 500’ trwa od 1. Października 2019 do 30. kwietnia 2020r.;
  • PROGRAM zakłada 500 godzin lekcyjnych zajęć;
  • Zajęcia odbywają się 4x w tygodniu, 5 godzin lekcyjnych dziennie (20 g-lekcyjnych w tygodniu), zgodnie z grafikiem;
  • PROGRAM podzielony jest na V SEMESTRÓW po 100 godzin lekcyjnych (100×45 min.) każdy;
  • PROGRAM zostanie rozpoczęty, gdy utworzy się grupa minimum 4 osób;
  • W przypadku, gdy tylko jedna (1) osoba zapisze się na PROGRAM, Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania danego semestru.
  • W przypadku 2 lub 3 osób biorących udział w PROGRAMIE, Szkoła zastrzega sobie prawo do skrócenia zajęć do 4 godzin lekcyjnych przy tej samej opłacie za PROGRAM.
  • Podział na realizowane poziomy oraz podręczniki wykorzystywane podczas PROGRAMU został przedstawiony w ‘grafiku’;
  • PROGRAM ‘LEVEL UP 500’ obejmuje poziomy od A0 do B1, co oznacza, że na PROGRAM można zapisać się w każdym momencie odpowiednim do prezentowanego poziomu (zgodnie z grafikiem zajęć);
  • Na zakończenie PROGRAMU student otrzyma stosowny Certyfikat;
  • Po ukończeniu PROGRAM ‘LEVEL UP 500’ studenci mogą kontynuować naukę na dodatkowym kursie przygotowującym do Państwowego Certyfikatu z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 organizowanym przez KLUB DIALOGU.

 

SEMESTRALNY HARMONOGRAM PROGRAMU >>>

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  • Student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowo całej opłaty za pierwszy semestr do dnia 11. września 2019r.;
  • Student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowo całej opłaty na kolejne semestry na minimum 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem;
  • Do kursu można dołączyć na początku każdego SEMESTRU lub w każdym dowolnym momencie. Jeśli student dołącza w trakcie semestru, ponosi on opłatę tylko za te zajęcia, w których uczestniczy, zgodnie z tabelą opłat;
  • Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia, które student opuścił w trakcie semestru;

OPŁATY

  • Opłata za jeden SEMESTR wynosi 2.100PLN
  • Dodatkową opłatą jest koszt: podręcznik + ćwiczenia: 120PLN do każdego poziomu (A0, A1, A2, B1).
  • Jeśli osoba dołącza w trakcie trwania semestru, wówczas  opłata za pojedynczy dzień wynosi 115PLN (pomnożona przez liczbę dni kursu, w których student uczestniczy do końca danego SEMESTRU).
  • Opłata za pojedyncze, wybrane dni kursu w SEMESTRZE wynosi 125PLN / za dzień.
  • W przypadku ubiegania się o wizę w ramach ‘1 YEAR PROGRAM (VISA)’, opłata wynosi 2.800PLN i obejmuje: opłatę za jeden SEMESTR + 2  podręczniki + opłatę administracyjną). Wówczas szkoła  wystawia zaświadczenie wspomagające ubieganie się o wizę (zgodnie z zasadami ‘1 YEAR PRGRAM’. W tym przypadku student zobowiązany jest dołączyć jedynie do PROGRAMU ‘LEVEL UP 500’.
  • Szkoła wystawia faktury zgodnie z życzeniem studenta. Student informuje szkołę na jakiego odbiorcę faktura powinna zostać wystawiona.

JAK APLIKOWAĆ?

  • Student informuje drogą e-mailową na adres info@klubdialogu.pl lub telefoniczną (+48 664 788 004) o zgłoszeniu do PROGRAMU i dokonuje wpłaty przelewem na konto: PL 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523 lub kartą lub gotówką w biurze szkoły;
  • Zapisy na PROGRAM ‘LEVEL UP 500’ przyjmowane są do dnia 13 września 2019r. Do tego dnia musi zostać również uregulowana wpłata za PROGRAM.

 

SEMESTRALNY HARMONOGRAM PROGRAMU >>>