Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

egzaminpolski

EGZAMIN CERTYFIKATOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA OBCOKRAJOWCÓW

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CERTYFIKAT B1

Uprzejmie informujemy, że Szkoła KLUB DIALOGU posiada uprawnienia do przeprowadzania Państwowego Egzaminu z języka polskiego na Certyfikat B1 dla osób dorosłych.

Serdecznie zapraszamy!

Egzamin Certyfikatowy (B1) dla obcokrajowców odbywa się kilka razy do roku. Harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ogłaszany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2022:

6 – 7 lutego (rejestracja zamknięta)

26 – 27 marca (rejestracja zamknięta)

25 – 26 czerwca  (rejestracja zamknięta)

5 – 6 listopada  (rejestracja na egzamin będzie otwarta 15-go września od godziny 10:00)

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2023:

5 – 6 lutego (niedziela – poniedziałek)

15 – 16 kwietnia (sobota – niedziela)

24 – 25 czerwca  (sobota – niedziela)

18 – 19 listopada (sobota – niedziela)

Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

 

Rejestracja na egzamin odbywa się  tylko na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

 • FORMULARZ dostępny jest na około 2 miesiące przed terminem egzaminu
 • Należy starannie wypełnić pola FORMULARZA. Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia
 • Przed wysłaniem FORMULARZA, należy sprawdzić, czy podane dane są poprawne
 • Imię, nazwisko oraz data urodzenia muszą być zgodne z paszportem
 • Nie prowadzimy egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach

Opłata za Egzamin B1

 • Opłata za egzamin B1 wynosi 150€
 • Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 20€
 • Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich (PLN)

Miejsce Egzaminu – Centrum Warszawy

 

Wskazówki dla zdających

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26.02.2016 dot. egzaminów z języka polskiego jako obcego:

Podczas egzaminu zadający mogą:

 • mieć 2 długopisy bez gumki w kolorze czarnym lub niebieskim
 • wodę i chusteczki higieniczne, okulary

Podczas egzaminu zdający nie mogą:

 • wychodzić z sali (tylko podczas przerwy)
 • kontaktować się z innymi kandydatami
 • używać komputerów, tabletów, smartfonów, smartwatch, aparatu fotograficznego

Egzamin z polskiego dla obcokrajowców na poziomie B1 trwa 2 dni.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EGZAMINIE

1 DZIEŃ EGZAMINU

I.        Rozumienie ze słuchu 30 min. (5 zadań)
II.      Rozumienie tekstów pisanych (czytanie) 40 min. (5 zadań)
III.     Gramatyka 45 min. (8 zadań)
IV.    Wypowiedź pisemna (pisanie) 75 min. (2 zadania)

2 DZIEŃ EGZAMINU

V.       Wypowiedź ustna (Mówienie) 5 minut na przygotowanie + maksymalnie 15 minut na wypowiedź.

JAK DOBRZE ZDAĆ EGZAMIN B1?

Nauka do Egzaminu Certyfikatowego B1 to odpowiedzialny proces. KLUB DIALOGU Szkoła Polskiego zapewnia doskonałe przygotowanie.

Zapisz się na Kursy Grupowe Przygotowujące do Egzaminu, dostosowane do Twoich potrzeb i zdaj egzamin kiedy chcesz!

Jeśli masz specjalne potrzeby, dowiedz się o Lekcje Indywidualne.

Państwowy Egzamin Certyfikatowy dla obcokrajowców na B1 trwa maksymalnie 205 minut. Składa się z części pisemnej (190 minut) oraz ustnej (15 minut). Podczas egzaminu  sprawdzane są takie umiejętności, jak:

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
 • wypowiedź ustna

Egzamin z polskiego na Certyfikat B1 wskazany jest dla obcokrajowców, którzy:

 • Ubiegają się o polskie obywatelstwo;
 • Chcieliby studiować na uczelniach polskich w języku polskim;
 • Poszukują pracy w Polsce;
 • Chcieliby sprawdzić swoje kompetencje w zakresie języka polskiego.

Skontaktuj się z nami

⇒ Napisz ⇒ osrodekcertyfikatowy@gmail.com

⇒ Zadzwoń ⇒ + 48 797 284 800