PROGRAM ROCZNY

ROCZNY PROGRAM „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW”

Program skierowany jest do obcokrajowców, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz kultury polskiej w szkole Klub Dialogu. Uczestnictwo jest z pewnością pomocne, aby otrzymać polską wizę, ale należy pamiętać, że nie jest tego gwarantem. Ubieganie się o wizę umożliwia wydane przez szkołę zaświadczenie. Masz więc okazję nie tylko do nauki języka, ale i zanurzenia się w polskiej kulturze oraz zwiększenia prawdopodobieństwa pozytywnego rozpatrzenia wniosku wizowego.

Zapisz się na roczny kurs języka polskiego już dziś!

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Zasady uczestnictwa w programie

Na program składa się:

  • 90 godzin lekcyjnych (90 x 45 min) kursu języka polskiego oraz podręczniki do nauki. Liczba godzin jest przez nas dostosowywana do konkretnych wymogów polskiej ambasady w danym kraju.
  • Uczestnictwo w dodatkowych warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę. Mają na celu poszerzanie wiedzy na temat polskiej kultury oraz tradycji.

Zasady uczestnictwa:

  • Po uiszczeniu opłaty, Klub Dialogu Szkoła języka polskiego wystawia zaświadczenie na określony przez studenta wymiar godzin lekcyjnych na okres 1 roku.
  • Każdy uczestnik programu dołącza do standardowego kursu w naszej szkole zgodnie z grafikiem rocznego kursu języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie. Można znaleźć go na stronie: http://klubdialogu.pl/en/kursy-i-cennik/. Zapewniamy ciągłość kursów na wszystkich poziomach nauczania, od początku (A0), do egzaminu na certyfikat polski na B1 i B2.

Godziny lekcyjne należy w pełni wykorzystać w czasie wskazanym na otrzymanym zaświadczeniu.

OPŁATY

Opłaty

Standardowa opłata za program „Język i kultura polska dla obcokrajowców” wynosi 2 800 zł (= 760$ = 670€). Należy jej dokonać w jednej racie. W jej skład wchodzi cena za roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców (90 godzin lekcyjnych), a także koszt podręczników. Decydując się na większą liczbę godzin, należy pamiętać, że odpowiednio zwiększa się cena za program). Dodatkowo płatne są także wydarzenia związane z realizacją warsztatów (np. bilety do muzeum, koszty przewodnika, lunch polski).

Inne koszty związane z realizacją warsztatów „JĘZYK I KULTURA POLSKA” (np. bilety do muzeum, koszty przewodnika, lunch polski) jeśli są wymagane, są dodatkowo płatne.

Zwrot wpłaty na program

Zwrot wpłaty za program jest możliwy jedynie z powodu nieotrzymania wizy. Tylko w takiej sytuacji uczestnik programu ma prawo do odstąpienia od umowy. Jest zobowiązany do:

  • pisemnego poinformowania o tym fakcie Szkoły mailem;
  • przesłania poświadczenia otrzymania odmowy wizy.

Szkoła KLUB DIALOGU zwróci pobraną opłatę za PROGRAM pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 300 zł. Prosimy zatem o przemyślane działanie i świadomą decyzję.

KROK PO KROKU, JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Jak przystąpić do programu?

  1. W pierwszej kolejności musisz skontaktować się z ambasadą polską w swoim kraju i dowiedzieć się, jaka jest wymagana liczba godzin, aby otrzymać wizę studencką.
  2. Zgłoś się do naszej szkoły, informując nas o chęci uczestnictwa w programie.
  3. Dokonaj opłaty na rachunek:

mBank S.A. , Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK,  Iban: PL
Rachunek (złoty): 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523

Rachunek (euro): 23 1140 2004 0000 3412 0550 7605

Rachunek (USD): 80 1140 2004 0000 3512 0550 7597

Dostępne także na stronie: http://klubdialogu.pl/contact/

Po opłaceniu pełnej kwoty, otrzymasz od nas fakturę poświadczającą wpłatę oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające Twój udział w PROGRAMIE. Wyślemy go do Ciebie w sposób wskazany przez Ciebie. Jeśli wysyłka ma zostać dokonana listem priorytetowym lub kurierem, osoba korzystająca z PROGRAMU ponosi koszty tej wysyłki.

Po przyjeździe do Polski zapisz się na jeden z dostępnych w KLUBIE DIALOGU kursów. Lista dostępnych kursów znajduje się na stronie http://klubdialogu.pl/courses-and-prices/ lub skontaktuj się z nami.

Weź pod uwagę, że musisz wykorzystać swoje godziny nauki języka polskiego, więc po zakończeniu pierwszego kursu będziesz poproszony o zapisanie się na następny.

Pamiętaj, że masz 1 rok na wykorzystanie godzin na naukę języka polskiego.

Jak efektywnie uczyć się polskiego w Warszawie? Przyjdź na lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. Dostępne są wszystkie poziomy: polski dla początkujących i zaawansowanych.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANEGO PRZEZ SZKOŁĘ KLUB DIALOGU

Niniejszym zaświadczamy, iż Pan/Pani …………………. , ur. w …………….. , dnia … / … / … r. , legitymujący/-a się nr paszportu ………………… z datą ważności do …. / …. / …. r. zapisał/-a się na PROGRAM nauki języka polskiego z elementami kultury, p.t. „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW” organizowany przez KLUB DIALOGU s.c. Szkoła Języka Polskiego Wioletta Kunicka- Kajczuk, Piotr Kajczuk.

Czas trwania PROGRAMU: od …./…./….. do …../……/…… obejmuje …… godzin lekcyjnych nauki języka polskiego. Pan/Pani zobowiązuje się do zapisania się na kurs odpowiedni do poziomu i aktualnie dostępny w grafiku szkoły w ciągu jednego miesiąca od daty przyjazdu do Polski i nie później niż na siedem miesięcy przed upływem ważności niniejszego zaświadczenia. Pan/Pani ………………………………………………………… przyjmuje do wiadomości, że nie stawienie się na kursie w oznaczonym terminie powoduje, iż opłacone lekcje wykraczające poza termin ważności niniejszego zaświadczenia przepadają, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Regulamin kursów dostępny jest na stronie internetowej KLUBU DIALOGU (www.klubdialogu.pl) oraz w biurze spółki.
Pan/Pani ……………………. zapłacił/-a za udział w PROGRAMIE ………………….. PLN (…………. złotych) w dniu ………….. , co stanowi 100% opłaty za niniejszy PROGRAM.