Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Szkoła Języka Polskiego KLUB DIALOGU to nowoczesna szkoła, która nieustannie podąża z duchem czasu i chce być zawsze blisko Ciebie.

Dlatego chcemy unowocześnić nasze LOGO.

Jeśli chciał(a)byś być częścią tych zmian, weź udział w:

KONKURSIE

I zaprojektuj nowe LOGO dla Szkoły.

REGULAMIN KONKURSU

na nowe LOGO Szkoły KLUB DIALOGU

Szkoły Języka Polskiego dla Obcokrajowców

LOGO Szkoły stanie się publicznym elementem identyfikacji wizualnej Szkoły Języka Polskiego dla Obcokrajowców KLUB DIALOGU i będzie służyć celom identyfikacyjnym, informacyjnym i korespondencyjnym.

 

Założenia do LOGO:

 1. Układ LOGO – dowolny (preferowany w poziomie)
 2. Czcionka – dowolna
 3. Kolorystyka – to kombinacja 2 lub 3 kolorów: bordo (ciemnoczerwony), białego i ewentualnie czarnego
 4. LOGO to znak graficzny, który stanie się symbolem Szkoły
 5. Znak powinien być zrozumiały dla ludzi z całego świata
 6. LOGO nie może być plagiatem innego logo funkcjonującego na rynku w całości lub jego części.

Poniżej możesz zapoznać się z naszymi propozycjami.

Założenia do konkursu:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy student Szkoły KLUBU DIALOGU
 2. W konkursie mogą wziąć udział Lektorzy KD
 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba związana ze Szkołą
 4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby za trudnione w biurze Szkoły

 

Założenia do projektu:

 1. Złożenie projektu następuje w momencie przesłania go na adres e-mail: dorota.maszkiewicz@klubdialogu.pl
 2. Projekt musi być zrobiony w programie graficznym. Wybór programu jest dowolny. Przesłany projekt musi być zapisany w formacie PDF, JPG, PNG.
 3. Jeśli projekt zyska uznanie Szkoły, ale Szkoła chciałaby dokonać drobnej korekty, wówczas Szkoła dopuszcza możliwość wezwania autora projektu celem naniesienia odpowiednich poprawek.
 4. Ostateczna data złożenia projektu to 09.2023, godz. 23:50
 5. Każda osoba składająca projekt, na koniec konkursu otrzyma informacje dotyczące jego przebiegu i rozstrzygnięcia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Kryterium oceny projektu jest zgodność z punktem ‘Założenia do LOGO’ oraz pomysł, walory kompozycyjne i innowacyjność.
 2. Jeśli projekty przesłane przez różne osoby będą podobne do siebie lub do projektu Szkoły, Szkoła może:

a/ wybrać jeden projekt

b/ wybrać i połączyć najlepsze elementu z różnych projektów

 1. Decyzję o dołączeniu projektu LOGO do finałowego etapu wybranych projektów podejmuje biuro szkoły.
 2. Wybór LOGO nastąpi poprzez głosowanie ogłoszone w Szkole, w Social Mediach i innych kanałach komunikacyjnych Szkoły do połowy listopada 2023 roku.
 3. Ostateczny wybór LOGO należy do właścicieli Szkoły i nastąpi do końca listopada 2023 roku.
 4. Wyniki konkursu oraz lista laureatów zostanie ogłoszona w Social Mediach i innych kanałach informacyjnych Szkoły do końca grudniu 2023 roku.

 

Nagrody w konkursie:

 1. Nagrodę główną w konkursie otrzyma osoba, której projekt został ostatecznie wybrany i wdrożony do użytku.
 2. Szkoła ma prawo przyznania nagród dodatkowych za projekty, z których zostały zaczerpnięte wybrane elementy.
 3. Szkoła dopuszcza możliwość nie wyłonienia zwycięzcy jeśli:

a/ żadne LOGO nie uzyskało aprobaty

b/ najlepszym projektem okazał się projekt Szkoły.

 1. Nagrodą główną dla studenta w konkursie jest bezpłatny udział w kursie grupowym na wybranym poziomie (bez podręcznika) lub 4 lekcje indywidulane (w szkole / online, po 60 min.). Nagroda nie dotyczy kursów wakacyjnych.
 2. Nagrodą dodatkową dla studenta jest podręcznik do nauki języka polskiego wybrany przez studenta lub 10% zniżki do punktu 4 powyżej.
 3. Nagrodą główną w konkursie dla lektora/-ki lub osoby nie będącej studentem Szkoły jest nagroda pieniężna w wysokości 500zł.
 4. Nagrodą dodatkową dla lektora/-ki lub osoby nie będącej studentem Szkoły jest podręcznik do nauki języka polskiego lub wybrany gadżet z listy gadżetów wyprodukowanych przez Szkołę.
 5. Nagrodę należy wykorzystać w ciągu 6-ciu miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Niewykorzystana nagroda przepada.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Szkołę KLUB DIALOGU – organizatora konkursu – całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego LOGO i jego zastosowań.
 2. Przekazanie projektu do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Szkołę KLUB DIALOGU przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu, w tym do:

a/ utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku,

b/ zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.

 1. Po rozwiązaniu konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich spraw spornych według własnego uznania.